Schemes

MT:  Ma hemmx bżonn ta’ Employment history  minn Jobsplus għaliex dan ser jinħareġ mill-Awtorità tad-Djar.

EN: There is no need to attach the Employment history issued from Jobsplus since this will be issued by the Housing Authority.