Expression of Interest - Invitation to submit Proposals for the purchase by the Housing Authority of sites for social and affordable accommodation

Status of Expression of Interest: Evaluation


Schedule of proposals.pdfSchedule of offers.pdf

 

AWTORITÀ TAD-DJAR

 Iċ-Chief Executive Officer, l-Awtorità tad-Djar,jgħarraf illi:-

Sa nofsinhar ta' nhar il-Ħamis 4 ta’ Lulju 2019, fl-Awtorità tad-Djar, 22, Triq Pietro Floriani, il-Furjana, ser jintlaqgħu offerti magħluqin għal:- 


 Espressjoni ta’ Interess  - Stedina għas-sottomissjoni ta’ Proposti għax-xiri mill-Awtorità tal-Djar ta’ siti għal akkomodazzjoni soċjali u affordjabbli

 

Id-dokument tal-offerta hu bla ħlas u jista’ jinkiseb u jitniżżel biss minn fuq is-sit ta’ l- Awtorità tad-Djar. Agħfas hawn biex tniżżel id-dokument tal-Espressjoni ta' Interess.​

Kull kjarifika jew addenda fuq l-offerta jistgħu jitniżżlu minn fuq is-sit tal-Awtorità.

L-Awtorità’ tirriserva d-dritt li tirrifjuta kull offerta anke l-aktar waħda vantaġġjuża.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOUSING AUTHORITY

 The Chief Executive Officer, Housing Authority, notifies that:-

Sealed offers will be received at the Housing Authority, 22, Triq Pietro Floriani, Floriana, by noon of Thursday 4th July 2019 for:-

Expression of Interest - Invitation to submit Proposals for the purchase by the Housing Authority of sites for social and affordable accommodation 

EOI document can be downloaded from the website of the Housing Authority. Kindly click here​ for the Expression of Interest document.

Any clarifications or addenda to the document will be uploaded and are available to view and download from the same website.

The Housing Authority reserves the right to refuse any offer even the most advantageous.