L-Istruttura tal-Organizzazzjoni

L-Istruttura tal-Organizzazzjoni

L-Awtorità tad-Djar twaqqfet fil-11 ta' Ottubru 1976, b'Att fil-Parlament, intitolat Att XV tal-1976, magħruf aħjar bħala l-Att dwar l-Awtorità tad-Djar. L-Awtorità tad-Djar taqa' taħt il-Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali. Ilu jikkontribwixxi għat-tisħiħ tas-soċjetajiet Maltin sa mit-twaqqif tagħha.

Qabel l-1991, il-bini u l-uffiċċji tal-Awtorità tad-Djar kienu jinsabu fil-Belt Valletta, fil-Berġa ta' Bavière fi Triq San Sebastjan, fejn bħalissa jinsabu l-uffiċċji tad-Dipartiment tal-Artijiet. Il-bini tal-Awtorità tad-Djar mar fi Triq Pietro Floriani, il-Furjana, fejn għadna noffru s-servizzi tagħna sal-lum.

Amministrazzjoni

 u Bord tad-Diretturi

Verifika Interna

Verifika tal-Kwalità

Kap Eżekuttiv

Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data

Politika, Riċerka u Komunikazzjoni

Analiżi tad-Dejta

Kapijiet Eżekuttivi

Skemi 

Skemi

Kura tal-Klijent

Reġistru

Uffiċċju għal Għawdex

Politika 

Servizzi Korporattivi

Akkwist

Riżorsi Umani

Teknoloġija tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni

Appoġġ Korporattiv

Ġestjoni tal-Propjetà

Data > Rekords

Ispettorat

Ġestjoni tal-Proprjetà 

Proġett FEŻR

Unit tal-Kirjiet Residenzjali Privati

Reġistrazzjonijiet u Relazzjonijiet mal-Klijenti

Promozzjoni, Konformità u Infurzar 

Akkomodazzjoni Soċjali

Akkomodazzjoni Soċjali

Kontrollur Finanzjarju

Kontijiet & Dħul

Legali & Notarili

Utilitajiet

Qabel il-95

Servizzi Tekniċi u Operazzjonijiet

Proġetti > Titjib 

Skemi Tekniċi & Spazji

Tiswijiet u Manutenzjoni