Membri tal-Bord

Membri tal-Bord

Jiltaqgħu ma tagħna

Membri tal-Bord

L-Awtorità tad-Djar twaqqfet fil-11 ta' Ottubru 1976, b'Att fil-Parlament, intitolat Att XV tal-1976, magħruf aħjar bħala l-Att dwar l-Awtorità tad-Djar. L-Awtorità tad-Djar taqa' taħt il-Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali. Ilu jikkontribwixxi għat-tisħiħ tas-soċjetajiet Maltin sa mit-twaqqif tagħha.

Qabel l-1991, il-bini u l-uffiċċji tal-Awtorità tad-Djar kienu jinsabu fil-Belt Valletta, fil-Berġa ta' Bavière fi Triq San Sebastjan, fejn bħalissa jinsabu l-uffiċċji tad-Dipartiment tal-Artijiet. Il-bini tal-Awtorità tad-Djar mar fi Triq Pietro Floriani, il-Furjana, fejn għadna.

Is-Sur Robert Ducker

President

Dr. George Coleiro

Viċi President

Is-Sur Kenneth Busuttil

Membri

Is-Sinjura Carmen Buttigieg

Membri

Is-Sinjura Henriette Cannataci

Membri

Is-Sur Owen Farrugia

Membri

Is-Sur Peter Fitzgerald

Membri

Perit Joseph Grech

Membri

Is-Sur Thomas Grima

Membri

Is-Sinjura Deborah Lauria

Membri

Sinjura Josephine Spiteri

Membri

Is-Sinjura Jennifer Xuereb

Membri

Dr Alicia Borg

Segretarju tal-Bord