Għotja biex Tgħin lis-Sidien fil-Bini, Irranġar, jew Tkomplija tal-Ewwel Residenza Tagħhom

​​

Sezzjoni 1 - Dettalji tal-Applikant

Sezzjoni 2 - Dokumenti Meħtieġa (fejn applikabbli)

Applikazzjoni li għandha dokumenti neqsin mhux ser tiġi aċċettata


Fotokopja minn żewġ naħat tal-Karta tal-Identità valida ta’ kull applikant.

Ehmeż:   

Fil-każ ta' applikanti b'diżabilità jew applikanti li jsoffru minn mard kroniku mentali, ċertifikat mediku li jiddeskrivi l-kundizzjonijiet u fotokopja tal-Karta ta' Diżabilità valida minn żewġ naħat maħruġa mill-Kummissjoni għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità trid tiġi murija.

Ehmeż:   

Irċevuti fiskali oriġinali maħruġa f'isem l-applikanti li juru l-pagamenti magħmula mill-applikanti fuq l-oġġetti mixtrija u xogħlijiet imwettqa relatati mal-kostruzzjoni jew mar-riabilitazzjoni tal-proprjetà. Kull irċevuta fiskali trid tkun akkumpanjata minn invoices li jkun fihom d-dettalji tal-oġġetti mixtrija jew servizzi mogħtija lill-applikanti li jinkludu d-dettalji tal-applikant. Dawn l-irċevuti ma jingħatawx lura lill-applikanti.

Ehmeż:   

Ċertifikat tal-Perit.

Ehmeż:   

Permess tal-Bini maħruġ mill-Awtorità tal-Ippjanar li tkopri l-kostruzzjoni tal-proprjetà li fuqha qed tintalab l-għotja.

Ehmeż:   

Pjan tas-sit u l-pjan ta' tqassim intern approvat mill-Awtorità tal-Ippjanar.

Ehmeż:   

Fil-każ ta' applikanti separati/annullati/divorzjati, dawn iridu juru kopja tas-sentenza finali tal-qorti kompetenti li tiddikjara s-separazzjoni jew kopja tal-kuntratt tas-separazzjoni.

Ehmeż:   

Kopja awtentikata tal-Ftehim Preliminari u l-Att tal-Akkwist tal-proprjetà.

Ehmeż:   

Sezzjoni 3 - Dikjarazzjonijiet

Dikjarazzjoni

Formola tad-Dikjarazzjoni ffirmata:*   

Dikjarazzjoni - Riċerki

Formola tad-Dikjarazzjoni ffirmata:*   


Biex tirċievi kopja tal-applikazzjoni, ittajpja l-indirizz tal-Imejl tiegħek hawn taħt


Hemm tariffa amministrattiva mhux rifondibbli ta' €23.00 li trid tiġi mħallsa mal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni.

 ​​​​​​​​
 Kuntatt 
      Awtorità Tad-Djar
      22, Triq Pietro Floriani
      Floriana FRN 1060
 
 
 Numri ta' Kuntatt
      Freephone 153
      Tel. 2299 1000​
 
 Imejl