Home Assist (BOV)

Home Assist (BOV)

​​

Sezzjoni 1 - Informazzjoni Personali dwar l-Applikant/iNumru ta' Kuntatti


Sezzjoni 2 - Informazzjoni OħraSezzjoni 3 - Dettalji tar-Riżorsi Kapitali u Dħul

Kopja tal-Karta tal-Identità ta’ kull applikant.

Ehmeż:   
Ehmeż: 
  

L-aħħar tliet pay slips tal-impjieg ta’ kull applikant.

Ehmeż:   
Ehmeż: 
  

FS3 ta’ kull applikant għas-sena ta’ qabel id-data tal-applikazzjoni.

Ehmeż:   
Ehmeż: 
  

F’każ ta’ persuna separata / divorzjata / annullata, għandha tipprovdi kopja tad-deċiżjoni finali ta’ qorti kompetenti li tippronunzja l-firda jew kopja tal-att pubbliku li jagħti effett lill-firda bil-kunsens taż-żewġ miżżewġin jew żewġ persuni imsieħba f’Unjoni Ċivili bl-awtorità tal-qorti kompetenti

Ehmeż:   

F’każ li l-applikant jew xi ħadd minn uliedu li jgħixu miegħu għandu diżabilità, għandha tiġi pprovduta kopja tal-Karta tal-Identità Speçjali maħruġa mill-Kummisjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabilità.

Ehmeż:   

F’każ li l-applikant qiegħed jagħmel fostering tat-tfal, kien fostered, kien jgħix f’istituzzjoni, temm programm ta’ riabilitazzjoni, jew ħareġ mill-Façilità Korrettiva ta’ Kordin, għandu jipproduċi dokument uffiċjali li jindika dan.

Ehmeż:   

Dikjarazzjonijiet iffirmati sabiex l-Awtorità tad-Djar takkwista f’isem l-applikant/i riċerki rigward it-trasferimenti u passività (Transfer & Liabilities) ta’ kull applikant sal-ġurnata tal-applikazzjoni mir-Reġistru Pubbliku.

Ehmeż:   

Dikjarazzjonijiet iffirmati f’każ ukoll li xi ħadd mill-ġenituri tal-applikant/i miet qabel Novembru tal-1992, sabiex l-Awtorità tad-Djar takkwista f’isem l-applikant/i kopja uffiċjali tad-Denunzja tas-Suċċessjoni.

Ehmeż:   

Employment History aġġornati ta’ kull applikant maħruġ minn Jobsplus.

Ehmeż:   
Ehmeż: 
  

Sezzjoni 4 - Dikjarazzjoni mill-Applikant/i

Dikjarazzjoni - Self minn Bank Lokali

Formola tad-Dikjarazzjoni Iffirmata:*   

Biex tirċievi kopja tal-applikazzjoni, ittajpja l-indirizz tal-Imejl tiegħek hawn taħt


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 Kuntatt 
      Awtorità Tad-Djar
      22, Triq Pietro Floriani
      Floriana FRN 1060
 
 
 Numri ta' Kuntatt
      Freephone 153
      Tel. 2299 1000​
 
 Imejl