Installazzjoni ta’ Lifts fi Blokki / Residenzjali li huma Proprjeta’ tal-Gvern

​​

Applikazzjoni għall-Installazzjoni ta' Lifts fi Blokkok/Entraturi Residenzjali tal-Gvern okkupati minn nies li jbatu minn diżabilità marbuta mal-mobilità


Sezzjoni 1 - Informazzjoni Personali dwar l-Applikant


Sezzjoni 2 - Informazzjoni fuq Blokk/Entratura


Sezzjoni 3 - Dokumenti Neċessarji (fejn applikabbli)

Applikazzjoni li għandha dokumenti neqsin mhux ser tiġi aċċettata

Fotokopja tal-Karta tal-Identità valida minn żewġ naħat ta' kull applikant u tal-persuna li jbati b'diżabilità.

Ehmeż:   

F'każ ta' applikant sid, l-att tal-akkwist tal-proprjetà.

Ehmeż:   

F'każ ta' applikant kerrej, l-aħħar irċevuta tal-kera.

Ehmeż:   

Fotokopja tal-Karta tad-Diżabilità valida minn zewġ naħat maħruġa mill-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilità u ċertifikat mediku li jiddeskrivi d-diżabilità u l-kundizzjoni tal-persuna bid-diżabilità (dijanjosi) u jiddeskrivu ukoll kif din il-kundizzjoni medika qegħdha taffetwa lill-applikant fil-funzjonijiet preżenti ta' kuljum tal-preżent u tal-futur. Iċ-ċertifikat jintuża wkoll biex jindika jekk l-kundizzjoni medika hijiex temporanja jew permanenti.

Ehmeż:   

F'każ ta' applikanti separati/annullati/divorzjati, dawn iridu juru kopja tas-sentenza finali li l-qorti kompetenti tiddikjara s-separazzjoni jew kopja tal-kuntratt tas-separazzjoni.

Ehmeż:   

F'każ ta' persuni sseparati b'bone fide de facto, dawn għandhom jipproduċu prova u/jew dokumenti uffiċjali biex jissostanzjaw dan. Għandu jkun hemm diskrezzjoni fuq l-Awtorità tad-Djar biex tiddeċiedi jekk id-dokumenti ppreżentati huma biżżejjed għal separazzjoni de facto.

Ehmeż:   

Sezzjoni 4 - Dikjarazzjonijiet / Assoċjazzjoni tar-Residenti

Dikjarazzjoni

Formola tad-Dikjarazzjoni Iffirmata:*   

Biex tirċievi kopja tal-applikazzjoni, ittajpja l-indirizz tal-Imejl tiegħek hawn taħt


Tariffa amministrattiva mhux rimborsabbli ta' €40.00 għandha titħallas mal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni.

 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 Kuntatt 
      Awtorità Tad-Djar
      22, Triq Pietro Floriani
      Floriana FRN 1060
 
 
 Numri ta' Kuntatt
      Freephone 153
      Tel. 2299 1000​
 
 Imejl