Sussidju fuq Xogħolijiet relatati ma' Strutturi Perikolużi fi Proprjetà Privata

​​

Sezzjoni 1 - Informazzjoni Personali dwar l-Applikant/iNumru ta' Kuntatti


Sezzjoni 2 - Informazzjoni Oħra
L-Applikant hu mitlub jindika jekk hu/hi:


Sezzjoni 3 - Xogħlijiet MitlubaSezzjoni 4 - Dokumenti u Ċertifikati Neċessarji (fejn applikabbli)

Fotokopja minn żewġ naħat tal-Karta tal-Identità valida ta’ kull applikant u wliedu li jgħixu miegħu taħt it-tmintax-il sena.

Ehmeż:   
Ehmeż:   
Ehmeż:   
Ehmeż:   
Ehmeż:   

F’każ ta’ persuna separata/annullata/divorzjata, dawn għandhom jipproduċu kopja tas-sentenza finali tal-qorti kompetenti li tiddikjara s-separazzjoni jew kopja tal-kuntratt tas-separazzjoni.

Ehmeż:   

F’każ ta’ persuna bona fide de facto separata għandhom jinġiebu dawk il-provi dokumentati jew provi ta’ xort’oħra li jippruvaw il-pożizzjoni tagħha bħala persuna bona fide de facto separata. L-Awtorità jkollha d-diskrezzjoni sabiex tiddeċiedi jekk il-prova ta’ separazzjoni de facto ġietx attenuta.

Ehmeż:   

FS3 tal-applikant għas-sena kalendarja preċedenti d-data tal-applikazzjoni. F’każ ta’ applikant pensjonant, mitlub jipproduċi dokument li juri l-ammont kollu ta’ pensjoni, u f’każ ta’ applikant Self Employed, Profit & Loss Account/Income Statement iffirmat minnu u Balance Sheet/Statement of Financial Position jekk applikabbli, kif ukoll kopja tal-Formola tat-Taxxa tas-sena kalendarja preċedenti d-data tal-applikazzjoni jekk applikabbli.

Ehmeż:   

Kopja tal-aħħar irċevuta tal-kera u kuntratt ta’ enfitewsi tal-post li fuqu qed issir it-talba.

Ehmeż:   

Work Book Entries aġġornati u maħruġin mill-Jobsplus (Sezzjoni Work Book) tal-applikanti kollha.

Ehmeż:   

Sezzjoni 5 - Dikjarazzjoni mill-Applikant/i

Dikjarazzjoni - Sussidju fuq Tranġar u Titjib fuq Xogħlijiet fid-Djar Privati

Formola tad-Dikjarazzjoni Iffirmata:*   

**Spejjeż tal-Applikazzjoni


Biex tirċievi kopja tal-applikazzjoni, ittajpja l-indirizz tal-Imejl tiegħek hawn taħt


Hemm tariffa amministrattiva ta’ €20.00 li ma tingħatax lura meta tissottometti applikazzjoni.

 ​​​​​​ ​​​​​​​
 Kuntatt 
      Awtorità Tad-Djar
      22, Triq Pietro Floriani
      Floriana FRN 1060
 
 
 Numri ta' Kuntatt
      Freephone 153
      Tel. 2299 1000​
 
 Imejl