L-Istruttura tal-Organizzazzjoni

L-Istruttura tal-Organizzazzjoni

L-Awtorità tad-Djar twaqqfet fil-11 ta' Ottubru 1976, b'Att fil-Parlament, intitolat Att XV tal-1976, magħruf aħjar bħala l-Att dwar l-Awtorità tad-Djar. L-Awtorità tad-Djar taqa' taħt il-Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali. Ilu jikkontribwixxi għat-tisħiħ tas-soċjetajiet Maltin sa mit-twaqqif tagħha.

Qabel l-1991, il-bini u l-uffiċċji tal-Awtorità tad-Djar kienu jinsabu fil-Belt Valletta, fil-Berġa ta' Bavière fi Triq San Sebastjan, fejn bħalissa jinsabu l-uffiċċji tad-Dipartiment tal-Artijiet. Il-bini tal-Awtorità tad-Djar mar fi Triq Pietro Floriani, il-Furjana, fejn għadna noffru s-servizzi tagħna sal-lum.

Amministrazzjoni

 u Bord tad-Diretturi

Kap Eżekuttiv

Kapijiet Eżekuttivi

Opportunitajiet

Skemi

Kura tal-Klijent

Uffiċċju għal Għawdex

Qabel il-95

Nutarili

Korporattivi

Riżorsi Umani

Appoġġ Korporattiv

Reġistru

Konformità

Spettorat tal-Proprjetà

Azzjoni ta' Infurzar

Proġett FEŻR

Suq tal-Proprjetà

Reġistrazzjonijiet u Relazzjonijiet mal-Klijenti

Promozzjoni, Konformità u Infurzar 

Akkomodazzjoni Affordabbli

Allokazzjonijiet

Komunikazzjoni

Akkomodazzjoni Affordabbli

Finanzi

Kontijiet & Dħul

Utilitajiet

Akkwist

Żvilupp tal-Proġett

Politika

ICT

Legali

Politika u Riċerka

Ġestjoni tal-Propjetà

Proprjetà

Proġetti > Titjib 

Skemi Tekniċi & Spazji

Tiswijiet u Manutenzjoni 

Lift Stallazzjonijiet