Eżenzjoni mit-Taxxa għas-Sidien ta' Residenzi Mikrija

Roħs fit-Taxxa

L-għan tal-Iskema


Is-sidien u l-inkwilini għandhom jissottomettu applikazzjoni konġunta.  Wara li tivverifika l-eliġibbiltà, l-Awtorità tad-Djar toħroġ ċertifikat li għandu jiġi ppreżentat lin-Nutar.  In-Nutar jikkonferma l-awtentiċità taċ-ċertifikat mal-Awtorità tad-Djar biex jipprekludi kull riskju ta' frodi. 

100% - eżenzjoni mit-taxxa jekk il-proprjetà tkun ilha mikrija għal 10 snin.

50% - roħs fit-taxxa jekk il-proprjetà tkun ilha mikrija għal 3 snin.

€200,000 – valur massimu li fuqu jingħata roħs/eżenzjoni.  It-taxxa b'rati normali titħallas fuq il-bqija tal-valur.

85% tal-kera medjana hija d-definizzjoni ta' kera affordabbli; kif meħuda mill-kirjiet reġistrati ma' l-Awtorità tad-Djar.

100%

eżenzjoni mit-taxxa jekk il-proprjetà tkun ilha mikrija għal 10 snin

50%

roħs fit-taxxa jekk il-proprjetà tkun ilha mikrija għal tliet snin

€200k

valur massimu li fuqu jingħata roħs/eżenzjoni