Reġistrazzjoni tal-Kera

Reġistrazzjoni tal-Kera 

Rikonoxximent ta' Abitazzjoni ta' Akkomodazzjoni Soċjali

Membri tal-familja ta' kerrejja ta' djar tal-Gvern jistgħu jitolbu li jsiru kerrejja wara l-mewt tal-inkwilini rikonoxxuti.· Il-membri tal-familja jridu jkunu għexu mal-kerrej  għal dawn l-aħħar ħames snin qabel mewthom u jridu jissodisfaw il-kriterji tal-ittestjar tal-mezzi stabbiliti mill-Awtorità tad-Djar.