Tiswija u Adattamenti

Tiswija u Titjib

Installazzjoni ta ' lifts

Installazzjoni ta ' lifts

L-iskema għall-installazzjoni ta' liftijiet fi blokok tal-Gvern tippermetti lir-residenti f'dawn il-blokki jitolbu lill-Awtorità tad-Djar biex tinstalla lift. Tista' tiġi ppreżentata applikazzjoni għal blokok fejn appartament wieħed jew aktar ikunu proprjetà tal-Gvern u wieħed mir-residenti jsofri minn nuqqas ta' mobbiltà.· L-inkwilini għandhom jiffurmaw Assoċjazzjoni tar-Residenti biex jamministraw u jżommu l-lift.

Riġenerazzjoni tal-Faċċati

Riġenerazzjoni tal-Faċċati

Mill-2018 'il quddiem, kull sena l-Awtorità talloka baġit għar-riġenerazzjoni ta' faċċati ta' blokki ta' akkomodazzjoni soċjali.· Dan il-programm se jiżgura li gradwalment il-faċċati kollha tal-blokki tal-akkomodazzjoni soċjali jiġu restawrati.· Il-blokki fil-programm ta' kull sena jintgħażlu mill-Awtorità tad-Djar skont l-istat tad-deterjorament tal-faċċata.

Riġenerazzjoni ta' Partijiet Komuni

Riġenerazzjoni ta' Partijiet Komuni 

Il-kerrejja ta' blokki ta' djar soċjali jingħataw għotja ta' €6,000 biex jiġu rranġati l-partijiet komuni permezz tal-iskema "Il-Binja Tiegħi, id-Dar Tiegħi" li titmexxa flimkien mal-kunsilli lokali.· L-inkwilini għandhom jiffurmaw Assoċjazzjoni tar-Residenti u jikkuntattjaw lill-kunsill lokali biex jibbenefikaw minn din l-iskema.

Riabilitazzjoni ta' Residenzi Vakanti

Riabilitazzjoni ta' Residenzi Vakanti

L-iskema għar-Riabilitazzjoni ta' Residenzi Vakanti tipprovdi assistenza finanzjarja għar-restawr ta' proprjetajiet qodma li ilhom vakanti għal sena jew aktar.· Għotja sa €25,000 tingħata bil-kundizzjoni li l-proprjetà tinkera lill-Awtorità tad-Djar għal perjodu ta' 10 snin wara li jitlestew ix-xogħlijiet.· Il-proprjetà mbagħad tiġi mikrija mill-Awtorità għal skopijiet ta' akkomodazzjoni soċjali. 

Adattament tal-Proprjetajiet Pre-95

Adattament tal-Proprjetajiet Pre-95

L-iskema għall-Adattament ta' proprjetajiet mikrija qabel Ġunju 1995 tipprovdi għajnuna finanzjarja sa €25,000 għal tiswijiet strutturali f'dawn ir-residenzi.  Inkwilini bi dħul annwali sa €27,363.13 u assi li jiswew sa €60,000 huma eliġibbli taħt din l-iskema.

Sussidju fuq Xogħlijiet ta' Adattament

Sussidju fuq Xogħlijiet ta' Adattament

L-Iskema ta' Sussidju fuq Xogħlijiet ta' Adattament tipprovdi għajnuna finanzjarja għar-rinnovazzjoni ta' residenzi antiki.  Individwi li huma s-sidien tar-residenza tagħhom jistgħu jibbenefikaw minn sa €21,000 biex iwettqu xogħlijiet strutturali u ta' tlestija; L-inkwilini jistgħu jibbenefikaw minn massimu ta' €15,000 biex jirranġaw il-finituri filwaqt li sidien ta' residenzi mikrija jistgħu jibbenefikaw minn sa €6,000 biex iwettqu xogħlijiet strutturali

Rinnovazzjoni tal-Oqsma tad-Djar

Rinnovazzjoni tal-Oqsma tad-Djar

Housing Estates mibnija għexieren ta' snin ilu jeħtieġu rinnovazzjoni sostanzjali biex jimmodernizzawhom f'konformità mal-istandards attwali.· Ir-residenti m'għandhomx għalfejn japplikaw għal dan is-servizz, ir-rinnovazzjoni ssir permezz ta 'programm sistematiku u kontinwu.

Skema ta' Sensabbiltà

Sensabbiltà Iskema

L-Iskema ta' Sensabbiltà tipprovdi assistenza finanzjarja għat-tagħmir ta' kamra sensorja għal persuni awtistiċi.  Terapista okkupazzjonali jivverifika kull każ u jirrakkomanda x-xogħlijiet iffinanzjati permezz ta' din l-iskema.  L-applikazzjoni tista' tiġi ppreżentata mir-rappreżentant relattiv jew legali tal-persuna interessata

Skema għal Persuni b'Diżabilità

Skema għal Persuni b'Diżabilità

L-iskema tad-Diżabilità tipprovdi assistenza finanzjarja sabiex proprjetà tkun tista' tiġi adattata għall-ħtiġijiet ta' persuni b'diżabilità, bħal permezz tal-installazzjoni ta' stairlift jew l-installazzjoni ta' kamra tal-banju aċċessibbli għas-siġġu tar-roti.  Applikant jista' jibbenefika minn għotja totali ta' €28,000.