Kumitati

Korpi u/jew kumitati awtonomi maħtura uffiċjalment

Filwaqt li jaġixxi b'mod indipendenti, il-Kumitat Revisory jeżamina u jiddeċiedi dwar oġġezzjonijiet għal deċiżjonijiet meħuda skont il-politiki u l-kriterji tal-Awtorità u jistabbilixxi jekk il-każ jistħoqqlux eżenzjoni minħabba raġunijiet umanitarji u/jew raġunijiet ġustifikabbli oħra.