Liġi u linji gwida

Legali u Poloz

Leġiżlazzjonijiet relatati mad-Djar

L-Awtorità tad-Djar ġiet stabbilita bl-Att dwar l-Awtorità tad-Djar, Kapitolu 261 tal-Liġijiet ta' Malta, u dan l-Att jistabbilixxi wkoll il-funzjonijiet u r-rwol tal-Awtorità. Fil-funzjonijiet tagħha ta' kuljum, l-Awtorità hija affettwata wkoll minn leġiżlazzjoni oħra li tirregola oqsma speċifiċi. Il-leġiżlazzjoni kollha relatata tista' tinstab hawn taħt:

Liġijiet
Kapitolu 116

Ordinanza dwar restrizzjoni tal-kera (Abitazzjoni) 

Liġijiet
Kapitlu 125

Att dwar id-Djar

Liġijiet
Kapitolu 158

Ordinanza dwar l-Inkontroll tad-Djar 

Liġijiet
Kapitlu 261

Att dwar l-Awtorità tad-Djar

Liġijiet
Kapitolu 360

Att dwar l-Estensjonijiet tad-Djar

Liġijiet
Kapitolu 496

Att dwar il-Libertà tal-Informazzjoni

Liġijiet
Kapitolu 604

Att dwar il-Kirjiet Residenzjali Privati

Liġijiet
Kapitlu 69

Reletting tal-Ordinanza dwar il-Proprjetà Urbana

Politika

Politika tal-ICT
Politika GMICT

Politika dwar is-Sigurtà tal-Informazzjoni

Politika tal-ICT
Politika GMICT

Politika tal-Internet

Politika tal-ICT
Politika GMICT

Politika tal-Websajt

Politika tal-ICT
Politika GMICT

Politika tal-Posta Elettronika u tas-Servizzi tal-Internet