Akkomodazzjoni Affordabbli

Akkomodazzjoni Affordabbli

Skema għall-first-time buyers

L-Għotja tal-Iskema fuq l-Akkwist ta' Proprjetà Residenzjali għandha l-ħsieb li tassisti lill-first-time homebuyers fl-ewwel snin kruċjali wara x-xiri tal-ewwel dar tagħhom billi tagħti s-somma ta' €10,000 fuq perjodu ta' għaxar snin meta tixtri proprjetà.

Skema ta' Ħlas għad-Depożiti

L-Iskema fuq 10% Depożitu hija mmirata lejn individwi ta' 39 sena jew inqas li huma f'pożizzjoni li jieħdu self iżda li għadhom ma ffrankawx il-valur ta' 10% tal-proprjetà li ma ngħatatx fis-self.  L-Awtorità tad-Djar taġixxi bħala garanti f'self personali għal dan l-ammont, biex b'hekk il-benefiċjarji jkunu jistgħu jixtru proprjetajiet li jiswew sa €225,000.  L-imgħax fuq dan is-self personali jitħallas mill-Awtorità tad-Djar

Skema ta' Benefiċċji għall-Akkomodazzjoni

L-Iskema tal-Benefiċċju tad-Djar tal-Kera Privata tipprovdi assistenza finanzjarja għall-pagamenti tal-kera.· L-iskema tiżgura li ħadd ma jkollu jħallas aktar minn 25% tad-dħul fil-kera tiegħu; sakemm il-kera mħallsa ma taqbiżx l-€400 / xahar għal singles u koppji mingħajr tfal; €500 / xahar għal familji b'wild wieħed u €600 / xahar għal familji b'żewġt itfal jew aktar

Equity Sharing Scheme

L-Iskema tal-Qsim tal-Ekwità hija mmirata lejn individwi ta' 30+ li, minħabba l-età u d-dħul tagħhom, ma jistgħux jieħdu self li jkun biżżejjed biex jixtru d-dar tagħhom.  L-Awtorità tad-Djar tixtri sa 50% ta' proprjetà li tiswa sa €250,000, u b'hekk tnaqqas il-valur tas-self li jieħdu l-benefiċjarji.  Is-sehem li jifdal jinxtara mill-Awtorità tad-Djar meta titjieb is-sitwazzjoni finanzjarja tal-benefiċjarji. 

Skema ta' Self Soċjali

L-Iskema ta' Self għall-Għajnuna fid-Dar hija mmirata lejn dawk li jaqilgħu dħul baxx li mhumiex f'pożizzjoni li jiffinanzjaw self għad-dar.· Għotja sa €167 / xahar tingħata biex tiffinanzja parti mill-ħlas lura ta' self għax-xiri ta' proprjetà li tiswa sa €140,000.· Il-limitu tad-dħul annwali huwa ta' €18,536.64 għal persuni waħedhom, €19,536.64 għall-ġenituri waħedhom u €20,536.64 għall-koppji.

 

Sir Sid Darek

L-iskema Sir Sid Darek tippermetti lill-inkwilini jixtru r-residenza tal-Gvern tagħhom. Il-kerrejja li għandhom assi li jiswew inqas minn €150,000 jingħataw sussidju ta' 50% fuq il-prezz tal-bejgħ.· Il-bejgħ isir fid-diskrezzjoni tal-Awtorità tad-Djar; il-proprjetajiet ta' valur għoli, lokalizzati strateġikament u storiċi mhumiex offruti għall-bejgħ taħt din l-iskema.

Għotja fuq l-Ewwel Residenza

L-Għotja lis-Sidien tal-Għajnuna fit-Tlestija tal-Ewwel Dar tipprovdi assistenza finanzjarja lix-xerrejja kollha għall-ewwel darba; ma japplika l-ebda limitu ta' dħul.  L-għotja hija kkalkulata bħala 15.254% tal-irċevuti fiskali sottomessi għal xogħlijiet ta' tlestija, b'limitu massimu ta' €2,330 għas-singles u €5,824 għall-koppji.  €1,165 addizzjonali jingħataw għar-riabilitazzjoni fuq xogħlijiet ta' kostruzzjoni jekk il-proprjetà mixtrija nbniet qabel l-1990.

Skema tama Ġdida

L-Iskema ta' New Hope tippermetti individwi li ma jistgħux jieħdu assigurazzjoni tal-ħajja minħabba kundizzjoni medika biex jixtru r-residenza tagħhom.· L-Awtorità tad-Djar taġixxi bħala garanti minflok il-polza tal-assigurazzjoni tal-ħajja biex tippermetti x-xiri ta' proprjetajiet li jiswew sa €250,000.· Il-benefiċjarji jħallsu kontribuzzjoni annwali għall-ammont li kien jitħallas fuq polza tal-assigurazzjoni tal-ħajja.

Roħs fit-Taxxa