Kirjiet Protetti ta' qabel l-1995

Kirjiet Protetti ta' qabel l-1995

Introduzzjoni għas-Servizz

Permezz ta' emendi leġislattivi maħruġa fl-2021, is-sidien tal-proprjetajiet mikrija qabel l-1 ta ' Ġunju 1995 jistgħu jippreżentaw talba quddiem il-Bord li Jirregola l-Kera biex:

  1. jivverifika jekk il-mezzi tal-inkwilin jeċċedux il-kriterji tal-ittestjar tal-mezzi, f'liema każ l-inkwilin jitkeċċa, u,
  2. jekk le, tikseb żieda fil-kera mħallsa sa 2% tal-valur tal-proprjetà.

Servizzi Legali

L-Awtorità tad-Djar tipprovdi lill-inkwilini bis-servizzi ta' avukat mingħajr ħlas biex jassistihom f'każijiet fil-qorti quddiem il-Bord li Jirregola l-Kera spjegat hawn fuq.· Dan is-servizz huwa provdut ukoll għal kawżi fil-Qorti fis-Sala Ċivili (Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali) fejn il-proprjetarju jitlob in-nullifikazzjoni tal-protezzjoni mogħtija mil-leġiżlazzjoni.

Skema ta' Sussidju fuq il-Kera

L-Awtorità tad-Djar tipprovdi lill-inkwilini li huma eliġibbli biex ikomplu jgħixu fir-residenza tagħhom b'sussidju li jammonta għal :

  1. għall-inkwilini anzjani; id-differenza sħiħa bejn il-kera preċedenti u l-kera ġdida stabbilita mill-Bord li Jirregola l-Kera.
  2. Id-differenza bejn 25% tad-dħul u l-kera ġdida stabbilita mill-Bord li Jirregola l-Kera għall-inkwilini li jaħdmu. 

>65Y

Is-sussidju jitħallas kollu jekk jintlaħqu l-kriterji

€10k

Sussidju fuq kera mogħti (jiddependi mill-kera kkawżati mill-qorti)

25%


Mid-dħul użat għall-kera għal dawk li mhumiex pensjonanti

Akkomodazzjoni Alternattiva

Is-sussidju fuq il-kera huwa limitat għal €10,000 fiż-żewġ każijiet. Il-kerrejja li jgħixu fi proprjetajiet ta' valur għoli u li ma jistgħux jaffordjaw li jħallsu d-differenza bejn is-sussidju massimu u l-kera l-ġdida jingħataw akkomodazzjoni alternattiva fi proprjetà tal-Gvern jew amministrata minnu.