Akkomodazzjoni Soċjali

Akkomodazzjoni Soċjali

Nikru biex Nassistu

Nikru biex Nassistu

L-Iskema Nikru Biex Nassistu hija mmirata lejn is-sidien ta' djar vakanti li jixtiequ jikru d-dar tagħhom lill-Awtorità tad-Djar.· Il-proprjetà hija mikrija għal 10 snin u trid tkun fi stat tajjeb ta' tiswija u mgħammra b'kċina inkluż apparat. ··L-Awtorità tad-Djar terġa' tikri din il-proprjetà mikrija għall-akkomodazzjoni soċjali.

Akkomodazzjoni Soċjali

Akkomodazzjoni Soċjali

Individwi li ma jistgħux jixtru jew jikru dar f'suq miftuħ jew permezz ta' waħda mill-inizjattivi tal-Awtorità jistgħu jitolbu li jiġu allokati residenza tal-Gvern.· Individwi waħedhom bi dħul ta' inqas minn €10,000 / sena u ġenituri waħedhom u koppji miżżewġin bi dħul ta' inqas minn €12,000 huma eliġibbli.· €700 addizzjonali huma permessi għal kull wild taħt it-18-il sena.· L-applikanti ma għandux ikollhom assi li jiswew aktar minn €28,000 biex ikunu eliġibbli.

Skambju ta' Djar Soċjali

Skambju ta ' akkomodazzjoni akkomodazzjoni soċjali

Il-kerrejja ta' residenzi tal-Gvern jistgħu jitolbu li jiskambjaw ir-residenza tagħhom jekk jeżistu raġunijiet validi u raġonevoli biex jagħmlu dan.  Il-kerrejja jridu jkunu ilhom jgħixu fir-residenza attwali tagħhom għal dawn l-aħħar tliet snin u m'għandhomx ikunu arretrati fuq il-pagamenti tal-kera tagħhom jew tal-kontijiet tal-ARMS.

Rikonoxximent ta' Abitazzjoni ta' Akkomodazzjoni Soċjali

Rikonoxximent ta' Abitazzjoni ta' Akkomodazzjoni Soċjali

Membri tal-familja ta' kerrejja ta' djar tal-Gvern jistgħu jitolbu li jsiru kerrejja wara l-mewt tal-inkwilini rikonoxxuti.· Il-membri tal-familja jridu jkunu għexu mal-kerrej  għal dawn l-aħħar ħames snin qabel mewthom u jridu jissodisfaw il-kriterji tal-ittestjar tal-mezzi stabbiliti mill-Awtorità tad-Djar.

Kundizzjonijiet tal-Kiri

Din il-politika tapplika għall-proprjetajiet allokati għall-akkomodazzjoni soċjali wara l-1 ta' Jannar 2022, inklużi l-proprjetajiet allokati permezz tar-rikonoxximent jew l-iskambju ta' abitazzjoni eżistenti tal-Gvern.

Kundizzjonijiet tal-Kiri