Servizzi

Servizzi

Akkomodazzjoni Affordabbli

L-Awtorità tad-Djar ta' Malta tfittex li tiggarantixxi stabbiltà għall-familji permezz tas-settur tad-Djar permezz ta' diversi skemi u opportunitajiet. L-Awtorità twettaq riċerka estensiva biex tiżgura li s-suq tad-djar ikun aċċessibbli u affordabbli għall-individwi u l-familji kollha. Dawn l-opportunitajiet huma mmirati lejn Xerrejja u Inkwilini prospettivi tal-Proprjetà.

Akkomodazzjoni Affordabbli

Akkomodazzjoni Soċjali

Individwi li l-mezzi finanzjarji tagħhom ma jippermettulhomx jaċċessaw is-suq tad-djar fis-settur privat jistgħu jitolbu li jiġu akkomodati fi proprjetà allokata mill-Awtorità tad-Djar.  Din l-assistenza tingħata lil individwi bi dħul inqas minn €10,000 (persuna waħedha) / €12,000 + 700 / tifel /tifla (koppji / ġenituri waħedhom) u assi li jiswew inqas minn €28,000.

Akkomodazzjoni Soċjali

Kirjiet Protetti ta' qabel l-1995

L-Awtorità tad-Djar toffri appoġġ ħolistiku lill-inkwilini li joqogħdu fi proprjetajiet mikrija qabel l-1 ta' Ġunju 1995 li jinqalbu f'Qorti tal-Liġi. Permezz tal-għajnuna legali u finanzjarja offruta mill-Awtorità, l-inkwilini ma jistgħux jiġu żgumbrati u jistgħu jirċievu assistenza biex iħallsu l-kirjiet riveduti kif stipulat fil-leġiżlazzjoni. 

Kirjiet Protetti ta' qabel l-1995

Kirjiet Residenzjali Privati 

Ftehim ta' kiri ffirmati wara l-1ta ' Ġunju 1995 iridu jiġu rreġistrati mal-Awtorità tad-Djar kif stipulat fil-Kap 604 tal-Kodiċi tal-Liġijiet.· Il-proċess ta' reġistrazzjoni online jiżgura t-trasparenza u jipprovdi stabbiltà kemm lis-sidien kif ukoll lill-inkwilini.· Xi tilwim jista' jiġi solvut fil-qosor permezz ta' bord tal-arbitraġġ miżmum fi ħdan l-Awtorità tad-Djar.

Kirjiet Residenzjali Privati

Tiswijiet u Titjib

L-Awtorità tad-Djar għandha diversi skemi u opportunitajiet biex tgħin lis-sidien u lill-inkwilini jsewwu jew jadattaw ir-residenzi tagħhom biex jagħmluhom abitabbli u adattati għall-bżonnijiet tagħhom. Dawn l-iskemi huma ta' benefiċċju għall-Persuni Anzjani u l-Persuni b'diżabilità u huma essenzjali biex isostnu l-għajxien indipendenti fil-komunità.  

Tiswijiet u Titjib