Aħbarijiet

Aħbarijiet & Stqarrijiet għall-Istampa

Insaħħu s-Suq tal-Kera ta' Malta

Il-Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli u l-Awtorità tad-Djar ippreżentaw sett ġdid ta' emendi għall-Att dwar il-Kirjiet Residenzjali Privati, li se jsaħħaħ is-Suq tal-Kera Malti. Filwaqt li rrikonoxxiet is-sinifikat ta' dan is-settur biex tissodisfa l-ħtiġijiet differenti tad-djar tal-popolazzjoni, l-Awtorità tad-Djar kienet qed tissorvelja mill-qrib is-suq [...]

Politiki ta' akkomodazzjoni affordabbli fl-azzjoni

L-Awtorità tad-Djar ta' Malta pparteċipat fil-konferenza bit-titlu "Intejbu l-Akkomodazzjoni Affordabbli fil-Mediterran", organizzata lokalment minn SOS Malta u kklassifikata taħt l-eżitu tal-Inizjattivi Reġjonali tal-ACF.Il-Konferenza offriet pjattaforma unika għar-rappreżentanti li ġejjin minn diversi pajjiżi mediterranji fosthom l-Italja, il-Portugall, il-Greċja, Spanja u Malta biex jiskambjaw esperjenzi u tagħlimiet meħuda fi [...]

L-Awtorità tad-Djar tintroduċi GIS

L-Awtorità tad-Djar reċentement daħlet fi ftehim mal-MITA biex tintroduċi GIS (Geographic Information Systems). Din l-applikazzjoni ta' softwer tippermetti rappreżentazzjoni viżwali ċara ta' dejta ġeografika fuq mappa, li tippermetti lill-persunal tal-Awtorità tad-Djar jivviżwalizza, janalizza u josserva faċilment ix-xejriet. Din it-teknoloġija tippermetti ippjanar, u ġestjoni aħjar u fuq kollox teħid ta 'deċiżjonijiet fuq firxa wiesgħa [...]

Awtorità li qed tevolvi

Dalgħodu, iċ-Chairman u l-Bord Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija tad-Djar approvaw sensiela ta' riformi fl-organizzazzjoni li se jidħlu fis-seħħ minn nhar it-Tnejn li ġej. Il-bidliet se jiżguraw li l-Awtorità tad-Djar ta' Malta tkompli tevolvi, tadatta u tibqa' katalista għall-benesseri u opportunitajiet ta' akkomodazzjoni affordabbli għal kulħadd. Ir-riformi approvati unanimament [...]

Introduzzjoni ta' 'Care Plan' għall-Applikanti u l-Benefiċjarji tal-Akkomodazzjoni Soċjali

Wara s-sena li għaddiet l-Awtorità tad-Djar nediet il-programm 'care plan' b'kollaborazzjoni mal-Università ta' Malta, professjonisti fil-qasam soċjali fi ħdan l-Awtorità tad-Djar bdew isegwu 28 inkwilin li jgħixu f'akkomodazzjoni soċjali. Dawn il-każijiet intgħażlu wara li ġew innutati nuqqasijiet bħal arretrati fil-ħlas tal-kera jew tal-elettriku u [...]

Opportunitajiet ta' Impjieg

Uffiċjal Amministrattiv – Konformità

L-Awtorità tad-Djar bħalissa qed tfittex li tirrekluta persuna motivata biex timla l-pożizzjoni hawn fuq fuq bażi ta' kuntratt indefinit. L-Uffiċjal tal-Amministrazzjoni tal-Konformità jkun responsabbli li jassisti lis-superjuri f'ħidmiet relatati mal-Konformità, l-Infurzar, l-Investigazzjonijiet, u fl-Ispezzjonijiet ta' Rutina dwar il-proprjetà amministrata mill-Awtorità tad-Djar.L-applikant irid ikun jista' jaħdem b'mod indipendenti,...

Uffiċjal II (Quantity Surveyor / Draughtsperson)

L-Awtorità tad-Djar bħalissa qed tfittex li tirrekluta persuni motivati biex jimlew il-post fil-pożizzjoni ta' hawn fuq fuq bażi ta' kuntratt indefinit. L-applikanti jridu jkunu kapaċi jaħdmu b'mod indipendenti, kollaborattiv u jaħdmu f'ambjent b'ritmu mgħaġġel. Ikun meħtieġ li tintwera kapaċità li jiġu prijoritizzati l-piżijiet tax-xogħol u l-multi-kompitu b'mod effettiv. Din il-pożizzjoni se tappella għal...

Officer I

L-Awtorità tad-Djar bħalissa qed tfittex li tirrekluta persuni motivati biex jimlew il-pożizzjoni hawn fuq fuq bażi ta' kuntratt indefinit. L-impjegati reklutati se jwettqu dmirijiet fi ħdan tim li jaħdem biex jimplimenta proġetti, skemi u inizjattivi tal-Awtorità tad-Djar. L-applikanti jridu jkunu kapaċi jaħdmu b'mod indipendenti, kollaborattiv u jaħdmu f'ambjent b'ritmu mgħaġġel. Ikun meħtieġ li jintwera ...

Uffiċjal Għoli (Konformità)

L-Awtorità tad-Djar bħalissa qed tfittex li tirrekluta persuna motivata biex timla l-pożizzjoni fuq bażi ta' kuntratt indefinit. Il-Compliance Officer ikun responsabbli li jassisti f'ħidmiet relatati ma' Konformità, Infurzar, Investigazzjonijiet, u fi Spezzjonijiet ta' Rutina dwar il-proprjetà amministrata mill-Awtorità tad-Djar.L-applikant irid ikun jista' jaħdem b'mod indipendenti, kollaborattiv u f'ambjent mgħaġġel....

Uffiċjal Għoli (Saħħa u Sigurtà)

L-Awtorità tad-Djar bħalissa qed tfittex li tirrekluta persuna motivata biex timla hawn fuq fuq bażi ta' kuntratt indefinit. L-impjegat reklutat se jiġi assenjat dmirijiet relatati mas-Saħħa u s-Sigurtà fi ħdan l-Awtorità tad-Djar fl-aspetti kollha li jinkludu l-konformità mal-leġiżlazzjoni u l-istandards tas-saħħa u s-sigurtà, sabiex l-impjegati jiġu salvagwardjati fil-post tax-xogħol tagħhom. Applikanti...

Kwotazzjonijiet

Bejgħ ta' Proprjetà

Offerti

TSE 2/2023 - Awditjar intern

Offerta għall-provvediment ta' ditta tal-awditjar biex tipprovdi servizzi ta' awditjar intern lill-Awtorità tad-Djar

L-offerta tagħlaq fit-28 ta' Frar 2024 fid-9.30am

Status – Sottomissjoni tal-offerta

TSE 4/2023 - Offerta għal diversi servizzi

Offerta għall-provvediment ta' servizzi ta' sigurtà, customer care, reception/clerical u tindif għall-Awtorità tad-Djar.

L-offerta tagħlaq fl-10 ta' Jannar 2024 fid-9:30a.m.

Status:- Stadju ta' evalwazzjoni

Aħbarijiet