Rapporti Annwali

Rapporti Annwali

Skont l-Artikolu 11 tal-Att dwar l-Awtorità tad-Djar, Kapitolu 261 tal-Liġijiet ta' Malta, l-Awtorità għandha tippreżenta rapport annwali li jiffoka fuq il-ħidma tal-Awtorità matul is-sena. Hawn taħt wieħed jista' jsib l-aħħar rapporti annwali ppubblikati mill-Awtorità tad-Djar.