Ngħinu lil dawk l-aktar vulnerabbli u fil-bżonn fis-Soċjetà

 
Diversi skemi biex jiġi żgurat li s-suq tad-djar ikun aċċessibbli għal kulħadd.

Tirreġistra l-kuntratt tal-kirja privata mal-Awtorità tad-Djar

Tissaportja kerrejja li ilhom jgħixu fir-residenza mikrija tagħhom qabel is-sena 1995

Is-Suq tal-Kiri Privat f'Malta

Valutazzjoni olistika bbażata fuq kuntratti reġistrati

Skema għall-first-time buyers

Ikklikkja l-link t'hawn taħt għal aktar informazzjoni

Ħallas il-kera tiegħek online

Għaliex għandek tiġi tħallas il-kera meta tista' tħallasha online? Segwi il-link t'hawn taħt  

il-Missjoni tal-Awtorità tad-Djar

Tipprovdi u ssostni opportunitajiet deċenti soċjali u ta' akkommodazzjoni affordabbli li jippromwovu l-istabbilità u jappoġġjaw il-mobiltà soċjali

Il-prinċipji u l-ideat wara l-ħidma tal-Awtorità tad-Djar. Deskrizzjoni ta' dak li l-Awtorità tirsisti biex tikseb.

L-Awtorità tad-Djar għandha diversi skemi biex tiżgura li s-suq tad-djar ikun aċċessibbli għall-individwi kollha irrispettivament mill-mezzi finanzjarji tagħhom.

Il-Ċerman u l-Bord tad-Diretturi jgħaddu deċiżjonijiet ta' kuljum lill-Uffiċjal Kap Eżekuttiv, li huwa assistit minn Kapijiet Eżekuttivi li jmexxu d-dipartimenti tal-Awtorità.   

L-Aħħar Aġġornamenti

Aħbarijiet, Stqarrijiet għall-Istampa u Aktar

KollhaStqarrijiet għall-IstampaAħbarijietOffertiKwotazzjonijietEspressjoni ta' InteressBejgħ ta' ProprjetàOpportunitajiet ta' Impjiegi

L-Awtorità tad-Djar tintroduċi GIS

L-Awtorità tad-Djar reċentement daħlet fi ftehim mal-MITA biex tintroduċi GIS (Geographic Information Systems). Din l-applikazzjoni ta' softwer tippermetti rappreżentazzjoni viżwali ċara ta' dejta ġeografika fuq mappa, li tippermetti lill-persunal tal-Awtorità tad-Djar jivviżwalizza, janalizza u josserva faċilment ix-xejriet. Din it-teknoloġija tippermetti ippjanar, u ġestjoni aħjar u fuq kollox teħid ta 'deċiżjonijiet fuq firxa wiesgħa [...]

Nutar

L-Awtorità tad-Djar bħalissa qed tfittex li tirrekluta persuna motivata biex timla l-post imsemmi hawn fuq fuq bażi ta' kuntratt full-time u indefinit. L-applikant irid ikun kapaċi jaħdem b'mod indipendenti, kollaborattiv u f'ambjent mgħaġġel. Se jkun meħtieġ li tieħu s-sjieda tal-problemi, tkun organizzata tajjeb u metikoluża bil-kapaċità li taħdem [...]