Struttura tal-Organizzazzjoni u Membri tal-Bord

Ċart tal-Organizzazzjoni u Membri tal-Bord

President

Is-Sur Robert Ducker

Is-Sur Robert Ducker

Robert Ducker ħa l-edukazzjoni tiegħu fil-Kulleġġ San Ġużepp Rabat u l-Kulleġġ San Alwiġi. Fl-1998 kiseb Associateship Institute Chartered tal-Bankiera u Grad  b'unuri ta' Baċellerat fix-Xjenza  fis-Servizzi Finanzjarji mill-Università ta' Manchester, Istitut tax-Xjenzi u t-Teknoloġija.


Il-karriera tiegħu kienet prinċipalment fi ħdan l-industrija tas-Servizzi Finanzjarji. Huwa ħadem fil-Bank of Valletta għal 35 sena u matul dan il-perjodu ġie assenjat diversi dmirijiet fil-livell eżekuttiv fil-Bank. Huwa ħadem bħala maniġer f'Fergħa tal-istess Bank għal tliet snin u mbagħad kompla l-Uffiċċju Prinċipali fejn kien inkarigat li jmexxi numru ta' unitajiet bħal: Savings & Wealth Management, Akkwist & Amministrazzjoni u Bancassurance.


Qabel il-ħatra tiegħu bħala President fl-2017, huwa serva bħala Viċi President tal-Awtorità tad-Djar għal perjodu ta' 4 snin. Bħalissa huwa membru tat-Tribunal għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.

Membri tal-Bord

President : Is-Sur Robert Ducker

Viċi President : Is-Sur Kenneth Busuttil

Membri tal-Bord : Is-Sur Peter Fitzgerald, is-Sur Owen Farrugia, is-Sinjura Henriette Cannataci, is-Sur Thomas Grima, is-Sinjura Deborah Lauria, is-Sinjura Josephine Spiteri, is-Sinjura Jennifer Xuereb, is-Sur Adrian Farrugia, is-Sinjura Maria Magri, il-Perit Joseph Grech

Segretarju : Dr. Alicia Borg

Kap Eżekuttiv

Is-Sur Matthew Zerafa

Is-Sur Matthew Zerafa

Maħtur bħala Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar f'Novembru 2022, is-Sur Matthew Zerafa għandu aktar minn 5 snin esperjenza fis-settur, l-ewwel iservi bħala Kap tas-Segretarjat, u mbagħad bħala Konsulent tal-Politika fi ħdan il-Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u l-Akkomodazzjoni Affordabbli.

Is-Sur Zerafa għandu Baċellerat fir-Relazzjonijiet Internazzjonali, u huwa wkoll gradwat fil-Masters fl-Intelliġenza u s-Sigurtà, b'enfasi speċjali fuq l-infurzar fi ħdan entitajiet pubbliċi Maltin. L-istudji tiegħu kienu ffukati wkoll fuq is-Sistemi ta' Informazzjoni Ġeografika (GIS) u l-Ġestjoni Strateġika.

Il-pilastri ewlenin tal-mandat tiegħu se jiffukaw fuq l-espansjoni tal-Awtorità strutturata u robusta fl-esplorazzjoni ta' aktar affordabbiltà, u akkomodazzjoni ta' kwalità, it-titjib tal-kapaċitajiet ta' infurzar, u fil-proċess, it-tisħiħ tal-inizjattivi ta' riċerka u politika.

L-Istruttura tal-Organizzazzjoni

Amministrazzjoni

 u Bord tad-Diretturi

Kap Eżekuttiv

Kapijiet Eżekuttivi

Opportunitajiet

Skemi

Kura tal-Klijent

Uffiċċju għal Għawdex

Qabel il-95

Nutarili

Korporattivi

Riżorsi Umani

Appoġġ Korporattiv

Reġistru

Konformità

Spettorat tal-Proprjetà

Azzjoni ta' Infurzar

Proġett FEŻR

Suq tal-Proprjetà

Reġistrazzjonijiet u Relazzjonijiet mal-Klijenti

Promozzjoni, Konformità u Infurzar 

Akkomodazzjoni Affordabbli

Allokazzjonijiet

Komunikazzjoni

Akkomodazzjoni Affordabbli

Finanzi

Kontijiet & Dħul

Utilitajiet

Akkwist

Żvilupp tal-Proġett

Politika

ICT

Legali

Politika u Riċerka

Ġestjoni tal-Propjetà

Proprjetà

Proġetti > Titjib 

Skemi Tekniċi & Spazji

Tiswijiet u Manutenzjoni 

Lift Stallazzjonijiet