Karrieri

Karrieri

Uffiċjal Għoli (Politika, Komunikazzjoni u Riċerka)

L-Awtorità tad-Djar bħalissa qed tfittex li tirrekluta persuna motivata biex timla l-pożizzjoni hawn fuq fuq bażi ta' kuntratt indefinit. L-impjegat reklutat għandu jkun parti mit-tim pr tal-Awtorità tad-Djar u jiġi assenjat dmirijiet relatati. L-impjegat magħżul ikun mistenni li jinnova, jiżviluppa u jeżegwixxi ideat b'kollaborazzjoni mal-Maniġer tal-Komunikazzjoni...

Uffiċjal Amministrattiv (Kontijiet)

L-Awtorità tad-Djar bħalissa qed tfittex li tirrekluta persuna motivata biex timla l-pożizzjoni hawn fuq fuq bażi ta' kuntratt indefinit. L-impjegat reklutat ikun parti minn tim u jiġi assenjat dmirijiet relatati mal-kontabilità u l-finanzi fit-Taqsima tal-Accounts fi ħdan id-Dipartiment tal-Finanzi.L-applikant irid ikun jista' jaħdem b'mod indipendenti, kollaborattiv u fi ...

Uffiċjal Għoli (Kontijiet)

L-Awtorità tad-Djar bħalissa qed tfittex li tirrekluta persuna motivata biex timla l-pożizzjoni hawn fuq fuq bażi ta' kuntratt indefinit. L-impjegat reklutat ikun parti minn tim u jiġi assenjat dmirijiet relatati mal-kontabilità u l-finanzi fit-Taqsima tal-Accounts fi ħdan id-Dipartiment tal-Finanzi.L-applikant irid ikun jista' jaħdem b'mod indipendenti, kollaborattiv u fi ...

Superviżur tal-ICT

L-Awtorità tad-Djar bħalissa qed tfittex li tirrekluta persuna motivata biex timla l-pożizzjoni hawn fuq fuq bażi ta' kuntratt indefinit. Is-Superviżur tal-ICT ikun responsabbli li jassisti lill-Maniġer tal-ICT fil-kompiti kollha relatati mal-ICT fi ħdan l-Awtorità tad-Djar.L-applikant irid ikun jista' jaħdem b'mod indipendenti, kollaborattiv u f'ambjent b'ritmu mgħaġġel. Se ...

Uffiċjal Amministrattiv – Konformità

L-Awtorità tad-Djar bħalissa qed tfittex li tirrekluta persuna motivata biex timla l-pożizzjoni hawn fuq fuq bażi ta' kuntratt indefinit. L-Uffiċjal tal-Amministrazzjoni tal-Konformità jkun responsabbli li jassisti lis-superjuri f'ħidmiet relatati mal-Konformità, l-Infurzar, l-Investigazzjonijiet, u fl-Ispezzjonijiet ta' Rutina dwar il-proprjetà amministrata mill-Awtorità tad-Djar.L-applikant irid ikun jista' jaħdem b'mod indipendenti,...

Uffiċjal II (Quantity Surveyor / Draughtsperson)

L-Awtorità tad-Djar bħalissa qed tfittex li tirrekluta persuni motivati biex jimlew il-post fil-pożizzjoni ta' hawn fuq fuq bażi ta' kuntratt indefinit. L-applikanti jridu jkunu kapaċi jaħdmu b'mod indipendenti, kollaborattiv u jaħdmu f'ambjent b'ritmu mgħaġġel. Ikun meħtieġ li tintwera kapaċità li jiġu prijoritizzati l-piżijiet tax-xogħol u l-multi-kompitu b'mod effettiv. Din il-pożizzjoni se tappella għal...

Uffiċjal Għoli (Saħħa u Sigurtà)

L-Awtorità tad-Djar bħalissa qed tfittex li tirrekluta persuna motivata biex timla hawn fuq fuq bażi ta' kuntratt indefinit. L-impjegat reklutat se jiġi assenjat dmirijiet relatati mas-Saħħa u s-Sigurtà fi ħdan l-Awtorità tad-Djar fl-aspetti kollha li jinkludu l-konformità mal-leġiżlazzjoni u l-istandards tas-saħħa u s-sigurtà, sabiex l-impjegati jiġu salvagwardjati fil-post tax-xogħol tagħhom. Applikanti...

Uffiċjal Amministrattiv (Uffiċjal tal-Akkwist)

L-Awtorità tad-Djar bħalissa qed tfittex li tirrekluta persuni motivati biex jimlew il-pożizzjoni hawn fuq fuq bażi ta' kuntratt indefinit. L-impjegat reklutat jiġi assenjat fit-Taqsima tal-Akkwist tal-Awtorità tad-Djar u jkun responsabbli għall-proċess sħiħ tal-offerti inklużi kompiti amministrattivi relatati mal-abbozzar, l-evalwazzjoni u l-implimentazzjoni tal-proġett. L-applikanti jridu jkunu kapaċi...

Perit u Inġinier Ċivili

L-Awtorità tad-Djar bħalissa qed tfittex li tirrekluta persuni motivati biex jimlew postijiet vakanti fil-pożizzjoni ta' hawn fuq b'kuntratt indefinit. L-applikanti jridu jkunu kapaċi jaħdmu b'mod indipendenti, kollaborattiv u jaħdmu f'ambjent b'ritmu mgħaġġel. Ikun meħtieġ li tintwera kapaċità li jiġu prijoritizzati l-piżijiet tax-xogħol u l-multi-kompitu b'mod effettiv. Din il-pożizzjoni se tappella lill-individwi ma '...