Għotja fuq l-Ewwel Residenza

Għotja fuq l-Ewwel Residenza

L-għan tal-Iskema

L-għotja biex tgħin lis-sidien fit-tlestija tal-ewwel dar tipprovdi assistenza finanzjarja lix-xerrejja kollha għall-ewwel darba; ma japplika l-ebda limitu ta' dħul. L-għotjiet huma maħsuba bħala parti mill-kumpens tan-nefqa fir-rigward tal-ispiża tax-xogħlijiet ta' kostruzzjoni u/jew ta' tlestija jew riabilitazzjoni.

Is-sidien tal-ewwel residenzi, li minħabba żieda fin-numru ta' membri tal-familja li jeħtieġu biex jibnu kmamar addizzjonali jew iwettqu diversi alterazzjonijiet fil-bini tagħhom, huma intitolati għal għotja taħt din l-iskema.

>24Y

Sakemm persuna ma tkunx għandha diżabilità

15%

Ta' rċevuti fiskali sottomessi

2X

L-għotja titħallas fuq żewġ pagamenti

€5.8k

Għotja massima