Skema ta' Benefiċċji għall-Akkomodazzjoni

Skema ta' Benefiċċji għall-Akkomodazzjoni

L-għan tal-Iskema

Din l-Iskema tipprovdi benefiċċju għall-akkomodazzjoni lill-inkwilini fuq kera mħallsa għall-bini mikri bħala residenza ordinarja tal-applikanti u l-familji tagħhom biex b'hekk il-kera ssir aktar affordabbli.

Għall-ewwel darba dan il-benefiċċju qed jiġi kkalkulat mhux biss fuq id-dħul tal-applikanti iżda wkoll fuq in-nefqa tal-kera tagħhom.

>18Y

Kull min għandu 'l fuq minn din l-età jista' japplika

€300

Benefiċċju addizzjonali fis-sena għal sitwazzjonijiet speċifiċi

21Y

Tul massimu tal-kuntratt jew enfitewsi

€6k

Benefiċċju soċjali massimu fis-sena