Sir Sid Darek

Sir Sid Darek

L-għan tal-Iskema

Din l-Iskema għandha tinkoraġġixxi lir-residenti ta' appartamenti/djar u maisonettes imtarrġa li huma proprjetà tal-Awtorità tad-Djar u d-Dipartiment tal-Propjetà tal-Gvern biex isiru sidien ta' sidien u jkomplu jużaw il-proprjetà bħala r-residenza ordinarja tagħhom.

10Y

Qabel ma l-proprjetà tkun tista' tiġi trasferita

50%

Sussidju fuq il-prezz tal-proprjetà li għandha tinxtara

25%

Penali fuq il-valur tas-suq għal dikjarazzjoni falza

€150K

Assi massimi li għandhom jibbenefikaw mis-sussidju