Sir Sid Darek 2

Sir Sid Darek 2

L-għan tal-Iskema

Din l-Iskema tippermetti lill-inkwilini ta' Properties fil-Belt Valletta, Xatt ir-Risq fl-Isla, l-Imtarfa, Pembroke, Tigne' Tas-Sliema u Marsaskala Qasam tal-Bujar isiru sidien u jkomplu jużaw il-proprjetà bħala r-residenza ordinarja tagħhom.  Dawk il-proprjetajiet biss li huma proprjetà tal-Awtorità tad-Djar u li jistgħu jiġu trasferiti mill-Awtorità tal-Artijiet lill-Awtorità tad-Djar jistgħu jinbiegħu taħt din l-Iskema.