Skema ta 'Depożitu ta' 10%

Skema ta 'Depożitu ta' 10%

L-għan tal-Iskema

L-għan tal-Iskema huwa li tassisti persuni li minkejja li huma eliġibbli għal self għad-dar m'għandhomx il-likwidità meħtieġa biex iħallsu l-ħlas meħtieġ ta' 10% mal-iffirmar tal-wegħda tal-bejgħ. Waqt li l-applikant se jkun qed iħallas dan is-self personali, l-Awtorità tad-Djar se tkun qed tiffinanzja l-imgħax li jkun ġarrab fuq dan is-self matul il-perjodu kollu.

Il-Bank se jkun qed jassisti lill-applikant biex jikseb id-dar tiegħu stess biex jintuża bħala r-residenza primarja tiegħu stess. Il-Bank huwa lest li jagħti self biex ikopri kemm id-depożitu mħallas fuq il-wegħda tal-bejgħ kif ukoll il-bilanċ tal-prezz sħiħ tal-proprjetà. 

>21Y

Persuni li għandhom aktar minn 18-il sena

10%

Depożitu mogħti mill-bank

25Y

Perjodu biex jitħallas lura d-depożitu lura

€225k

Self massimu mogħti mill-bank