Equity Sharing Scheme

Equity Sharing Scheme

L-għan tal-Iskema

Din l-iskema hija maħsuba għal dawk l-applikanti li ma jistgħux jixtru r-residenza tagħhom mingħajr l-għajnuna tal-Awtorità tad-Djar. L-Iskema tapplika għal persuni li beħsiebhom jixtru r-residenza tagħhom billi jixtru mill-inqas ħamsin fil-mija tal-proprjetà filwaqt li l-bqija jkollhom jinxtraw minnhom fi stadju aktar tard. 

Wara għoxrin (20) sena, l-applikanti se jkunu obbligati jixtru s-sehem tal-Awtorità tad-Djar billi jħallsu l-istess prezz imħallas mill-Awtorità tad-Djar. L-APS Bank plc, se jkun qed jagħti self lill-applikanti biex jixtru proprjetà fi stat lest u abitabbli jew fi stat ta' forma ta' qoxra li jista' jingħata lil stat abitabbli.

>30Y

L-adulti li għandhom aktar minn din l-età jistgħu japplikaw

10%

Depożitu li għandu jitħallas mill-applikant

20Y

Wara, l-applikant jixtri s-sehem ta' HA

€250K

Spiża massima tal-proprjetà mixtrija