Skema tama Ġdida

Skema tama Ġdida

L-għan tal-Iskema

Din l-iskema hija maħsuba biex tipprovdi rimedju effettiv lil individwi jew koppji li bħalissa huma mxekkla milli jaċċessaw is-suq tal-proprjetà minkejja l-bankabbiltà allegata tagħhom f'termini ta' prattiki ta' self ordinarji adottati mill-banek kummerċjali lokali.

Minkejja s-suppost bankabbiltà tagħhom, il-persuni qed jiffaċċjaw ostakli maħluqa mir-rekwiżit konswetudinarju lokali li jakkwistaw polza valida tal-protezzjoni tal-assigurazzjoni tal-ħajja fiċ-ċirkostanzi kollha. Dawn l-impedimenti huma meqjusa insormontabbli mill-persuni li sofrew minn mard jew kundizzjonijiet mediċi ta' theddida għall-ħajja fil-passat tagħhom li bħalissa jbatu minn għadd ta' diżabilitajiet.

120

Applikazzjonijiet li għandhom jingħataw din l-iskema

2

Il-fornituri lokali tal-assigurazzjoni tal-ħajja rrifjutaw lill-applikant

€250k

Self massimu mogħti mill-bank