Skambju ta' Akkomodazzjoni Soċjali

Skambju ta 'Akkomodazzjoni Soċjali

L-Għan tas-Servizz

L-inkwilini ta' residenzi tal-Gvern jistgħu jitolbu li jiskambjaw ir-residenza tagħhom jekk jeżistu raġunijiet validi u raġonevoli biex jagħmlu dan.  L-inkwilini m'għandu jkollhom l-ebda arretrati tal-kera jew tal-kontijiet tal-ARMS u jridu jkunu ilhom joqogħdu fid-dar preżenti tagħhom għal dawn l-aħħar tliet snin.

>18Y

Kull min għandu 'l fuq minn din l-età jista' japplika

€0

Kontijiet ta' utilità pendenti

3Y

Jgħixu fir-residenza attwali tagħhom