Għajnuna lil dawk l-aktar vulnerabbli u fil-bżonn fis-Soċjetà

Skema biex tgħin lin-nies li jħallsu kera privata

Tirreġistra l-kuntratt tal-kirja privata mal-Awtorità tad-Djar

Tissaportja kerrejja li ilhom jgħixu fir-residenza mikrija tagħhom qabel is-sena 1995

Skema għall-first-time buyers

Ikklikkja l-link t'hawn taħt għal aktar informazzjoni

Ħallas il-kera tiegħek online

Għaliex għandek tiġi tħallas il-kera meta tista' tħallasha online? Segwi il-link t'hawn taħt  

il-Missjoni tal-Awtorità tad-Djar

Tipprovdi u ssostni opportunitajiet deċenti soċjali u ta' akkommodazzjoni affordabbli li jippromwovu l-istabbilità u jappoġġjaw il-mobiltà soċjali

Il-prinċipji u l-ideat wara l-ħidma tal-Awtorità tad-Djar. Deskrizzjoni ta' dak li l-Awtorità tirsisti biex tikseb.

L-operat tal-Awtorità tad-Djar huwa maqsum f'seba' dipartimenti: Skemi u Customer Care; Kirjiet Residenzjali Privata; Akkommodazzjoni Soċjali; Servizzi Tekniċi; Estate Management; Finanzi u l-Uffiċċju Legali; Corporate Servizzi.

Il-Ċerman u l-Bord tad-Diretturi jgħaddu deċiżjonijiet ta' kuljum lill-Uffiċjal Kap Eżekuttiv, li huwa assistit minn Kapijiet Eżekuttivi li jmexxu d-dipartimenti tal-Awtorità.   

Mill-11 ta' Ottubru

1976

Il-Vjaġġ tagħna

L-Awtorità tad-Djar twaqqfet fil-11 ta' Ottubru 1976, b'Att fil-Parlament, intitolat Att XV tal-1976, magħruf aħjar bħala l-Att dwar l-Awtorità tad-Djar. L-Awtorità tad-Djar taqa' taħt il-Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali.

Skema Ġdida

Skema ġdida maħsuba għas-sidien li jikru r-residenza tagħhom b'kirjiet affordabbli u li huma interessati li jbigħu l-proprjetà lill-inkwilini tagħhom; sakemm l-inkwilini jkunu eliġibbli għall-Benefiċċju tad-Djar.

L-Aħħar Aġġornamenti

Aħbarijiet, Stqarrijiet għall-Istampa u Aktar

KollhaStqarrijiet għall-IstampaAħbarijietOffertiKwotazzjonijietEspressjoni ta' InteressBejgħ ta' ProprjetàOpportunitajiet ta' Impjiegi

Officer I

L-Awtorità tad-Djar bħalissa qed tfittex li tirrekluta persuni motivati biex jimlew il-pożizzjoni hawn fuq fuq bażi ta' kuntratt indefinit. L-impjegati reklutati se jwettqu dmirijiet klerikali ġenerali fi ħdan tim li jaħdem biex jimplimenta proġetti, skemi u inizjattivi tal-Awtorità tad-Djar. L-applikanti jridu jkunu kapaċi jaħdmu b'mod indipendenti, kollaborattiv u jaħdmu f'ambjent b'ritmu mgħaġġel. Se jkun meħtieġ [...]

ĦRUĠ MILL-ĠDID - OFFERTA GĦAL 8 LIFTS

Offerta għal xogħlijiet - Ref. SPD4/2023/020
Ħruġ mill-ġdid ta' Offerti għall-Provvista, Stallazzjoni u Kummissjunar ta' 8 f'nru. Lifts tal-Passiġġieri inkluż Żarmar ta' Lifts Eżistenti, u Disinn, Manifattura, Provvista u Stallazzjoni ta' 3 f'Nru. Metal Structure Lift Hoistways (Awtorità tad-Djar, iffinanzjata mill-UE).
Data tal-għeluq: It-Tnejn 3 ta' April 2023 fid-9:30a.m.

Maniġer (Riskju)

L-Awtorità tad-Djar bħalissa qed tfittex li tirrekluta persuna motivata biex timla l-post imsemmi hawn fuq fuq bażi ta' kuntratt full-time u indefinit. Il-Maniġer tar-Riskju għandu jirrapporta direttament lis-CEO. L-applikant irid ikun kapaċi jaħdem b'mod indipendenti, kollaborattiv u f'ambjent mgħaġġel. Se jkun meħtieġ li tittieħed is-sjieda tal-problemi, [...]