Għajnuna lil dawk l-aktar vulnerabbli u fil-bżonn fis-Soċjetà

Skema biex tgħin lin-nies li jħallsu kera privata

Tirreġistra l-kuntratt tal-kirja privata mal-Awtorità tad-Djar

Tissaportja kerrejja li ilhom jgħixu fir-residenza mikrija tagħhom qabel is-sena 1995

Skema għall-first-time buyers

Ikklikkja l-link t'hawn taħt għal aktar informazzjoni

Ħallas il-kera tiegħek online

Għaliex għandek tiġi tħallas il-kera meta tista' tħallasha online? Segwi il-link t'hawn taħt  

il-Missjoni tal-Awtorità tad-Djar

Tipprovdi u ssostni opportunitajiet deċenti soċjali u ta' akkommodazzjoni affordabbli li jippromwovu l-istabbilità u jappoġġjaw il-mobiltà soċjali

Il-prinċipji u l-ideat wara l-ħidma tal-Awtorità tad-Djar. Deskrizzjoni ta' dak li l-Awtorità tirsisti biex tikseb.

L-operat tal-Awtorità tad-Djar huwa maqsum f'seba' dipartimenti: Skemi u Customer Care; Kirjiet Residenzjali Privata; Akkommodazzjoni Soċjali; Servizzi Tekniċi; Estate Management; Finanzi u l-Uffiċċju Legali; Corporate Servizzi.

Il-Ċerman u l-Bord tad-Diretturi jgħaddu deċiżjonijiet ta' kuljum lill-Uffiċjal Kap Eżekuttiv, li huwa assistit minn Kapijiet Eżekuttivi li jmexxu d-dipartimenti tal-Awtorità.   

Mill-11 ta' Ottubru

1976

Il-Vjaġġ tagħna

L-Awtorità tad-Djar twaqqfet fil-11 ta' Ottubru 1976, b'Att fil-Parlament, intitolat Att XV tal-1976, magħruf aħjar bħala l-Att dwar l-Awtorità tad-Djar. L-Awtorità tad-Djar taqa' taħt il-Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali.

Skema Ġdida

Skema ġdida maħsuba għas-sidien li jikru r-residenza tagħhom b'kirjiet affordabbli u li huma interessati li jbigħu l-proprjetà lill-inkwilini tagħhom; sakemm l-inkwilini jkunu eliġibbli għall-Benefiċċju tad-Djar.

L-Aħħar Aġġornamenti

Aħbarijiet, Stqarrijiet għall-Istampa u Aktar

KollhaStqarrijiet għall-IstampaAħbarijietOffertiKwotazzjonijietEspressjoni ta' InteressBejgħ ta' ProprjetàOpportunitajiet ta' Impjiegi

Officer I

L-Awtorità tad-Djar bħalissa qed tfittex li tirrekluta persuni motivati biex jimlew il-pożizzjoni hawn fuq fuq bażi ta' kuntratt indefinit. L-impjegati reklutati se jwettqu dmirijiet klerikali ġenerali fi ħdan tim li jaħdem biex jimplimenta proġetti, skemi u inizjattivi tal-Awtorità tad-Djar. L-applikanti jridu jkunu kapaċi jaħdmu b'mod indipendenti, kollaborattiv u jaħdmu f'ambjent b'ritmu mgħaġġel. Se jkun meħtieġ [...]

Maniġer (Riskju)

L-Awtorità tad-Djar bħalissa qed tfittex li tirrekluta persuna motivata biex timla l-post imsemmi hawn fuq fuq bażi ta' kuntratt full-time u indefinit. Il-Maniġer tar-Riskju għandu jirrapporta direttament lis-CEO. L-applikant irid ikun kapaċi jaħdem b'mod indipendenti, kollaborattiv u f'ambjent mgħaġġel. Se jkun meħtieġ li tittieħed is-sjieda tal-problemi, [...]

Perit u Inġinier Ċivili

L-Awtorità tad-Djar bħalissa qed tfittex li tirrekluta persuni motivati biex jimlew postijiet vakanti fil-pożizzjoni ta' hawn fuq b'kuntratt indefinit. L-applikanti jridu jkunu kapaċi jaħdmu b'mod indipendenti, kollaborattiv u jaħdmu f'ambjent b'ritmu mgħaġġel. Ikun meħtieġ li tintwera kapaċità li jiġu prijoritizzati l-piżijiet tax-xogħol u l-multi-kompitu b'mod effettiv. Din il-pożizzjoni se tappella lill-individwi b'[...]

Uffiċjal Għoli - Uffiċjal tas-Saħħa u s-Sigurtà

L-Awtorità tad-Djar bħalissa qed tfittex li tirrekluta persuna motivata biex timla l-post imsemmi hawn fuq fuq bażi ta' kuntratt indefinit. L-impjegat reklutat irid ikun jista' jaħdem b'mod indipendenti, kollaborattiv u jaħdem f'ambjent b'ritmu mgħaġġel. Ikun meħtieġ li tintwera kapaċità li tingħata prijorità lill-piżijiet tax-xogħol u lill-kompiti multipli b'mod effettiv. Din il-pożizzjoni se tappella għal [...]

Administration Officer (ICT)

L-Awtorità tad-Djar bħalissa qed tfittex li tirrekluta persuni motivati biex jimlew il-pożizzjoni hawn fuq fuq bażi ta' kuntratt indefinit. L-impjegat reklutat se jiġi assenjat fit-Taqsima tal-ICT u għandu prinċipalment jassisti lis-superjuri f'din it-Taqsima fil-kompiti kollha relatati mat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni.Jekk jogħġbok ikklikkja hawn biex tniżżel il-kariga.