Ngħinu lil dawk l-aktar vulnerabbli u fil-bżonn fis-Soċjetà

 
Diversi skemi biex jiġi żgurat li s-suq tad-djar ikun aċċessibbli għal kulħadd.

Tirreġistra l-kuntratt tal-kirja privata mal-Awtorità tad-Djar

Tissaportja kerrejja li ilhom jgħixu fir-residenza mikrija tagħhom qabel is-sena 1995

Is-Suq tal-Kiri Privat f'Malta

Valutazzjoni olistika bbażata fuq kuntratti reġistrati

Skema għall-first-time buyers

Ikklikkja l-link t'hawn taħt għal aktar informazzjoni

Ħallas il-kera tiegħek online

Għaliex għandek tiġi tħallas il-kera meta tista' tħallasha online? Segwi il-link t'hawn taħt  

il-Missjoni tal-Awtorità tad-Djar

Tipprovdi u ssostni opportunitajiet deċenti soċjali u ta' akkommodazzjoni affordabbli li jippromwovu l-istabbilità u jappoġġjaw il-mobiltà soċjali

Il-prinċipji u l-ideat wara l-ħidma tal-Awtorità tad-Djar. Deskrizzjoni ta' dak li l-Awtorità tirsisti biex tikseb.

L-Awtorità tad-Djar għandha diversi skemi biex tiżgura li s-suq tad-djar ikun aċċessibbli għall-individwi kollha irrispettivament mill-mezzi finanzjarji tagħhom.

Il-Ċerman u l-Bord tad-Diretturi jgħaddu deċiżjonijiet ta' kuljum lill-Uffiċjal Kap Eżekuttiv, li huwa assistit minn Kapijiet Eżekuttivi li jmexxu d-dipartimenti tal-Awtorità.   

L-Aħħar Aġġornamenti

Aħbarijiet, Stqarrijiet għall-Istampa u Aktar

KollhaStqarrijiet għall-IstampaAħbarijietOffertiKwotazzjonijietEspressjoni ta' InteressBejgħ ta' ProprjetàOpportunitajiet ta' Impjiegi

Maniġer (Komunikazzjoni Kollaborattiva u Impenn)

L-Awtorità tad-Djar bħalissa qed tfittex li tirrekluta persuna motivata biex timla l-post imsemmi hawn fuq fuq bażi ta' kuntratt full-time u indefinit. Il-Maniġer għandu jirrapporta direttament lis-CEO. L-applikant irid ikun kapaċi jaħdem b'mod indipendenti, kollaborattiv u f'ambjent mgħaġġel. Se jkun meħtieġ li wieħed jieħu s-sjieda tal-problemi, ikun tajjeb [...]

Nutar

L-Awtorità tad-Djar bħalissa qed tfittex li tirrekluta persuna motivata biex timla l-post imsemmi hawn fuq fuq bażi ta' kuntratt full-time u indefinit. L-applikant irid ikun kapaċi jaħdem b'mod indipendenti, kollaborattiv u f'ambjent mgħaġġel. Se jkun meħtieġ li tieħu s-sjieda tal-problemi, tkun organizzata tajjeb u metikoluża bil-kapaċità li taħdem [...]

Uffiċjal Għoli - Legali

L-Awtorità tad-Djar bħalissa qed tfittex li tirrekluta persuna motivata biex timla l-pożizzjoni hawn fuq fuq bażi ta' kuntratt indefinit. L-Uffiċjal Legali jkun responsabbli li jassisti lill-Maniġer Legali fil-Qorti u kwistjonijiet legali oħra fit-Taqsima Legali. L-applikant irid ikun kapaċi jaħdem b'mod indipendenti, kollaborattiv u f'ambjent mgħaġġel. Huwa [...]

Uffiċjal Amministrattiv (Uffiċjal tal-Akkwist)

L-Awtorità tad-Djar bħalissa qed tfittex li tirrekluta persuni motivati biex jimlew il-pożizzjoni hawn fuq fuq bażi ta' kuntratt indefinit. L-impjegat reklutat jiġi assenjat fit-Taqsima tal-Akkwist tal-Awtorità tad-Djar u jkun responsabbli għall-proċess sħiħ tal-offerti inklużi kompiti amministrattivi relatati mal-abbozzar, l-evalwazzjoni u l-implimentazzjoni tal-proġett. L-applikanti għandhom ikunu jistgħu [...]

Uffiċjal Għoli (Appoġġ Korporattiv)

L-Awtorità tad-Djar bħalissa qed tfittex li tirrekluta persuna motivata biex timla l-pożizzjoni hawn fuq fuq bażi ta' kuntratt indefinit. L-impjegat reklutat jiġi assenjat dmirijiet relatati mat-Taqsima tal-Appoġġ Korporattiv fi ħdan id-Dipartiment tas-Servizzi Korporattivi. Din il-pożizzjoni se tinvolvi prinċipalment il-koordinazzjoni u s-superviżjoni tal-errands tat-trasport u l-kunsinna ta' kuljum, id-distribuzzjoni u l-ġbir [...]